Ads Top

รู้จักกับระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operating System)

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือ โอเอส (OS) ได้ถูกพัฒนามาอย่างมากมายหลายรุ่น ตั้งแต่ยุคแรกๆ จนถึงปัจจุบัน ในทางคอมพิวเตอร์แทบทุกระบบถือว่าระบบปฏิบัติการเป็นส่วนสำคัญของระบบ ซึ่งระบบปฏิบัติการจะทำหน้าที่อยู่ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งอาจจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ (firmware)1 ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์และเมมโมรี่ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญาณเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวทำงานพร้อมๆ กัน

ดังนั้นในปัจจุบันนอกจากจะมีระบบปฏิบัติการที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีการนำไปใช้ในโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถทำงานได้มากกว่าโทรศัพท์มือถือ ที่เรียกว่า สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ที่มีระบบปฏิบัติการบรรจุไว้ภายใน ซึ่งระบบปฏิบัติการของสมาร์ตโฟนที่ใช้อยู่มีหลายชนิด แบ่งตามบริษัทผู้ผลิตและอุปกรณ์ เช่น Android ของบริษัท Google, iOS ของบริษัท Apple, Windows Phone ของบริษัท Microsoft, BlackBerry OS ของบริษัท Blackberry, Symbian ของบริษัท Symbian และ Tizen OS ของบริษัท Samsung เป็นต้น

โดยลักษณะของระบบปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแบบไม่เปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Closed Source) ซึ่งหมายความว่าระบบปฏิบัติการดังกล่าว ไม่สามารถนำมาศึกษาดัดแปลงการทำงานของระบบปฏิบัติการเพื่อนำไปใช้งานตามที่ต้องการได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการพัฒนาและการพัฒนาจะถูกกำหนดทิศทางโดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งมีเพียง Android เท่านั้นที่เปิดเผยซอฟต์แวร์ต้นฉบับ (Open Source) จะอนุญาตให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือปรับแต่งและวางจำหน่ายได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่ Google กำหนด) รวมไปถึงกลุ่มบริษัทพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่ร่วมพัฒนากับ Google ในนาม Open Handset Alliances (OHA) รวม 78 บริษัท อย่างเช่น บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา เช่น HTC, Dell, Motorola, Sony และ Samsung ฯลฯ และผู้ให้บริการเครือข่าย เช่น Sprint Nextel และ T-Mobile ฯลฯ รวมไปถึงบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์ เช่น Qualcomm และ Texas Instruments ฯลฯ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนา Android ในแบบฉบับของตนเองออกมา โดยรูปร่างหน้าตา การแสดงผล และฟังก์ชันการใช้งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์และมีลิขสิทธิ์เป็นของตนเอง พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่างๆ จาก Google ที่เรียกว่า Google Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทำให้ Android มีประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดประสงค์ของ Android แต่การจะได้มาซึ่ง GMS นั้น จะต้องทำการทดสอบระบบและขออนุญาตกับทาง Google ก่อน จึงจะนำเครื่องออกสู่ตลาดได้

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.