Ads Top

วิธีทำให้ widget ของ blogger ปักไว้ตลอดเวลา

เปิดหน้าการแก้ไข template โดยเข้าไปที่เมนู แม่แบบ > แก้ไข html หลังจากนั้นให้ Copy โค๊ดด้านล่างไปไปบน </head>  ครับ

  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript"> 
$(function() {
  var ks_widget_top = $('#widget Id').offset().top;
  var ks_sticky_widgets = function(){
    var ks_current_top = $(window).scrollTop(); 
      
    if (ks_current_top > ks_widget_top) { 
     $('#widget Id').css({ 'position': 'fixed', 'top':0, 'z-index':999999 });
    } else {
      $('#widget Id').css({ 'position': 'relative' }); 
    }  
  };
  ks_sticky_widgets();
   $(window).scroll(function() {
     ks_sticky_widgets();
  });

});</script>
การปรับแต่งก็คือ ให้เราเข้าไปดู widget ที่เราต้องการจะปักไว้ โดยสังเกตที่ชื่อโค๊ดของอันนั้นครับ


เอามาแทนที่ตัวอักษรสีแดงในโค๊ดข้างบนได้เลยครับ สังเกตจะเห็น เช่น HTML1 หรือ HTML2 เพียงเท่านี้เราก็จะมี widget ปักไว้ข้างๆ ตลอดเวลาที่เราเลื่อนหน้าจอดูบล็อคของเราแล้วครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.