Ads Top

ปกป้องแอพพลิเคชันบนเว็บให้ปลอดภัยด้วย Fortiweb - Web Application Firewall (WAF)

Web Application ถือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในธุรกิจได้เป็นอย่างมากแก่ทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการต่างบนออนไลน์ การทำธุรกรรมทางการเงิน การชำระสินค้าออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต รวมไปถึงการใช้งานแอพพลิเคชันเฉพาะทางต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ระบบบริหารงานบุคคล ระบบ CRM การจัดการคลังสินค้า ระบบบัญชี หรือระบบ ERP เป็นต้นแน่นอนว่าการใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์พกพาเคลื่อนที่ หรือ desktop fix แต่หากเว็บแอพพลิเคชันนั้น ๆ ถูกโจมตี บุกรุกผ่านช่องโหว่ต่าง ๆ ทำให้เสียสภาพความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของการให้บริการ เช่น การถูกแฮกเกอร์เข้าทำการแทรกแซง ยึดครองระบบ การถูกผู้ไม่ประสงค์ดีดัดแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเว็บไซต์ การขโมยข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่ง และการโจมตีอันก่อให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายกับธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความท้าทายเหล่านี้ทำให้องค์กรขนาดใหญ่และผู้ใช้บริการเว็บแอพพลิเคชันให้ความสำคัญกับการปกป้อง การรักษาความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัยของเว็บแอพพลิเคชันตนเองเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับผู้ผลิตโซลูชันรักษาความปลอดภัยที่ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อเว็บแอพพลิเคชันที่กำลังเติบโตมากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีการออกแบบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเฉพาะทาง เพื่อปกป้องข้อมูลของเว็บแอพพลิเคชันโดยเฉพาะ และมีชื่อเรียกอุปกรณ์เหล่านี้ว่า Web Application Firewall


การปกป้องและสอดส่องดูแล
FortiWeb เป็นผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ที่มีความสามารถในการตรวจกรองข้อมูลได้ถึง layer7 (Application Layer) สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรที่มีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันขึ้นใช้งานในองค์กร สถาบันการเงินที่มีบริการทำธุรกรรมการเงินผ่านอินเทอร์เน็ต ธุรกิจค้าปลีก การให้บริการสาธารณสุข รวมถึงผู้ให้บริการบนคลาวด์และบริการแอพพลิเคชันต่าง ๆ โดย FortiWeb มาพร้อมกับเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 5.4 ซึ่งออกแบบและพัฒนามาเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยอย่างเข้มงวดสำหรับเว็บแอพพลเคชัน บริการตัดบัตรเครดิตออนไลน์ หรือ Payment Card Industry (PCI) และยังรวมการป้องกัน SQL injection และ cross-site scripting ที่ป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญ เช่น หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลหายไป

FortiWeb ยังเป็นผลิตภัณฑ์ Web Application Firewall เดียวในตลาดที่สามารถตรวจสอบช่องโหว่ของแอพพลิเคชันในระบบองค์กร มาให้พร้อมใช้งาน ขณะเดียวกันองค์กรสามารถไว้วางใจศักยภาพการรักษาความปลอดภัยของ FortiWeb ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก FortiWeb ได้ผ่านการทดสอบและได้รับการรับรอง ICSA Web Application Firewall (WAF) Certification แล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

ขับเคลื่อนโดย Blogger.